Gotland Triathlon

  1. Triathlon
  2. Olympisk distans
    Simning: 1500m / Cykel: 40km / Löpning: 10km
  3. 13 juni 2020
  4. Slite Sportklubb och Havsguden AB
  5. www.gotlandtriathlon.se
  6. Slite, Gotland, Gotland, Sverige
  7. Fredrik L, Visby