Kompisar Emanuel Olsson

  Namn  Reg  Kön   År Ort   Totalt 2020  Totalt Oktober

5 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Tommy Carlsson 140911 Man 1967 Vänersborg 795 h 42 min 64 h 55 min
2. Lasse Eklund 120627 Man 1967 Vänersborg 148 h 31 min 13 h 35 min
3. Lars Gustafsson 180324 Man 1973 Brålanda 174 h 26 min 10 h 04 min
4. Emanuel Olsson 180326 Man 1968 Frändefors 164 h 14 min 4 h 59 min
5. Roger Evertsson 061106 Man 1965 Vänersborg 41 h 43 min 0 h 00 min